Privacybeleid | Sunglass Hut® Skip to content

Privacybeleid

Laatste update: 01/ 12 / 2023 

 

Essilorluxottica.com maakt gebruik van cookies en andere technologie om de goede werking van de Website te garanderen en uw surfervaring te verbeteren. Het doel van deze cookieverklaring (hierna “Kennisgeving”) is u vertrouwd te maken met deze technologieën, en u te informeren over de cookies die op onze Website worden geplaatst, hoe wij deze gebruiken en hoe u deze kunt controleren. 

Deze verklaring moet worden gelezen in combinatie met onze Privacyverklaring die de nodige informatie bevat over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, inclusief de gegevens die indien van toepassing door cookies kunnen worden verzameld. De voorwaarden van deze Verklaring kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.

BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN

  • WAT ZIJN COOKIES?
  • WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES
  • WELKE INFORMATIE BEVATTEN COOKIES
  • HOE COOKIES BEHEREN?
  • WIE HEEFT TOEGANG TOT DE INFORMATIE DIE VIA COOKIES WORDT VERZAMELD?
  • WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OVER DE GRENS OVERGEDRAGEN?
  • UW RECHTEN
  • HOE KUNT U WIJZIGINGEN IN DEZE COOKIEVERKLARING BIJHOUDEN?

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat gedurende een door de exploitant bepaalde tijd wordt overgebracht naar en opgeslagen op het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt (een computer, tablet, smartphone of een ander mobiel apparaat) wanneer de gebruiker toegang krijgt tot de Website. Sommige cookies identificeren bijvoorbeeld op unieke wijze een apparaat, waardoor het van een ander apparaat wordt onderscheiden.

Houd er rekening mee dat andere soortgelijke technologieën die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het apparaat dat u gebruikt, zoals pixeltags, webbakens of plug-ins voor sociale netwerken, ook in de algemene categorie ‘cookies’ vallen. We gebruiken ook pixels of webbakens in de directmarketing-e-mails die we naar u sturen. Deze pixels houden bij of onze e-mail afgeleverd en geopend werd, en of er op links in de e-mail geklikt werd. Ze worden niet op uw apparaat opgeslagen, maar zijn onzichtbaar ingebed in de websitepagina's.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES

We use cookies for different purposes.
Some cookies are absolutely necessary to allow the Website to function properly and provide the user with a good browsing experience, such as simply moving from one page of the Website to another, and providing the services envisaged therein (e.g. purchasing and paying for glasses). Other cookies are necessary to make browsing easier and faster, (e.g. by remembering registration data or the contents of the shopping bag, or to make browsing as in line as possible with the user’s preferences and characteristics). In addition, certain cookies are useful for providing the operator of the Website with information that can be used for analytics and statistical purposes, for example to know the number of users connected, as well as for sending personalised promotional messages, or to ensure a direct link with social networks.

WELKE INFORMATIE BEVATTEN COOKIES

De informatie verzameld in de vorm van cookies heeft doorgaans betrekking op informatie over het apparaat van de gebruiker, zoals IP-adres, inloggegevens, gebruikt besturingssysteem en platform, type terminal, schermresolutie, type internetbrowser, tijdzone-instelling, land van herkomst , informatie over bezoeken aan de Website inclusief de URL, duur van het bezoek, op de Website getypte zoektermen, bekeken of in de winkelwagen geplaatste producten, paginaresponstijden, downloadfouten en informatie over pagina-interactie, zoals het aantal klikken of surfgedrag. 

Over het algemeen is deze informatie niet voldoende om de gebruiker persoonlijk te identificeren, maar dit kan wel het geval zijn als ze in combinatie met elkaar wordt gelezen of met aanvullende informatie verzameld door de Website of door een derde partij. 

 

Wij hebben cookies gecodeerd en onderscheiden op basis van hoe lang ze op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen, de partij die ze installeert en beheert en vooral de doeleinden waarvoor ze worden geïnstalleerd. 
 

Hier vindt u de namen en functies van elke cookie, evenals de bewaartermijn ervan.

 

a) Term 

Sessie cookies worden gedefinieerd als cookies die worden geïnstalleerd wanneer de website wordt geopend en worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, of wanneer de website wordt gesloten of de sessie verloopt. De informatie wordt zo tijdelijk opgeslagen en maakt het bijvoorbeeld mogelijk de navigatie te behouden. 

Permanente cookies zijn cookies die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen gedurende een door de exploitant vooraf bepaalde periode, zelfs na het sluiten van de browser. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan of voorkeuren te onthouden, zodat de gebruiker deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij het openen van de Website. 

 

b) Wie installeert cookies  

Cookies kunnen afkomstig zijn van twee bronnen:   

  • Eigen cookies (of ‘first part cookies’): deze worden aangemaakt door de EssilorLuxottica-website die u bezoekt en zijn gekoppeld aan de domeinnaam;   
  • Cookies van derden: deze worden aangemaakt door externe leveranciers en geplaatst door de uitgever van de website die u bezoekt en zijn dus gekoppeld aan een andere domeinnaam dan de site waarop ze zijn geïmplementeerd. Onze externe partners plaatsen cookies wanneer u ingelogd bent op hun pagina's of wanneer u onze Website bezoekt, bijvoorbeeld in de vorm van een reclamebanner.   

Op deze cookies zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing, die op hun websites kunnen worden ingezien.   

 

c) Doeleinden van de cookies die Luxottica op deze site gebruikt 
 

Strict noodzakelijke (of technische) cookies: zij zorgen voor de goede werking van de Website en het gebruik van de daarop bestaande diensten. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om de taal te herkennen van het land van waaruit de gebruiker verbinding maakt en om de gemaakte keuzes op te slaan op de banner met de korte privacyverklaring (toestemming voor het gebruik van cookies), waardoor wordt vermeden dat u elke keer dat u de site bezoekt, opnieuw de keuze moet maken om een product te kopen. Ook verbeteren ze de gebruikerservaring door inloggegevens of vooraf geselecteerde producten in de winkelmand op te slaan.  

Ze worden uitsluitend gebruikt om de basisfunctionaliteit van de Website te garanderen en daarom is voor de installatie ervan geen voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist. De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd, maar als gevolg daarvan zullen sommige of alle delen van de site niet werken.  

 

Analytische cookies: sommige worden rechtstreeks door EssilorLuxottica geïnstalleerd en beheerd en worden gebruikt om te analyseren hoe de website wordt gebruikt, om toegangen, verkeersbronnen en bekeken pagina's te tellen, zodat de exploitant wijzigingen en verbeteringen aan de website kan aanbrengen. Ze kunnen gegevens in anonieme vorm verzamelen uitsluitend voor statistische doeleinden. 
Andere analytische cookies kunnen in plaats daarvan door derden worden geïnstalleerd om de activiteit van de gebruiker op de website te volgen en nuttige informatie voor EssilorLuxottica te verkrijgen.  
Om de gebruiker te helpen een beter geïnformeerde beslissing te nemen over het al dan niet instemmen met het verzamelen van dergelijke cookies, kunt u het desbetreffende privacybeleid van Google lezen (https://policies.google.com/privacy?hl=nl-NL) ofwel de volgende pagina raadplegen: https://www.youronlinechoices.com/nl/.

 

Marketing- en profileringscookies: ze volgen de navigatie van de gebruiker op de website, waardoor gepersonaliseerde inhoud op de website kan worden gecreëerd, de gebruiker producten wordt getoond waarin hij of zij geïnteresseerd is of die vergelijkbaar zijn met de reeds bekeken producten, het verzenden van reclameboodschappen in overeenstemming met de uitgedrukte voorkeuren: weigering of intrekking van toestemming zal de mogelijkheid van toegang tot of browsen op de Website niet verstoren. Andere cookies kunnen in plaats daarvan door derden worden geïnstalleerd om de activiteit van de gebruiker op de website te volgen en nuttige informatie voor EssilorLuxottica te verkrijgen.  
Om de gebruiker te helpen een beter geïnformeerde beslissing te nemen over het al dan niet instemmen met het verzamelen van dergelijke cookies, kunt u de respectievelijke privacyverklaringen van Google met betrekking tot Google Adsense lezen (https://policies.google.com/privacy?hl=nl-NL) of de volgende pagina raadplegen https://www.youronlinechoices.com/nl/.

 

 

Sociale netwerkcookies: deze stellen de gebruiker in staat om de verschillende sociale netwerkfuncties te gebruiken, dankzij het gebruik van in onze Website geïntegreerde plug-ins die een directe verbinding met de sociale netwerkserver mogelijk maken. De plug-in wordt beheerd door een derde partij. Deze cookies zijn niet nodig om te kunnen surfen. Voor informatie over het gebruik van cookies door sociale netwerken en om geïnformeerde toestemming te geven, nodigen wij de gebruiker uit om de respectieve privacyverklaringen van de sociale netwerken te raadplegen.  

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer 

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy 

X: https://twitter.com/nl/privacy

HOE COOKIES BEHEREN?

Strikt noodzakelijke cookies, die de basisfuncties van de Website mogelijk maken, worden automatisch geïnstalleerd wanneer de Website wordt geopend, zonder dat hiervoor toestemming vereist is. Met betrekking tot de andere categorieën cookies, waarvoor al dan niet toestemming moet worden gegeven, zal de gebruiker de eerste keer dat hij de Site bezoekt een cookiebanner zien (Privacy-instellingen) met daarin de korte Privacyverklaring en een link naar de Cookieverklaring. De gebruiker kan echter op elk moment zijn voorkeuren bekijken en wijzigen via de Privacy Settings ( beschikbaar in Hoofdstuk 7 van deze Verklaring). 

Als er echter al toestemming werd gegeven voor het gebruik van cookies, moet de gebruiker de cookies die vóór de intrekking ervan zijn verzameld, verwijderen via de instellingen van zijn browser. Hieronder vindt u instructies over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen in de browsers die het meest door gebruikers worden gebruikt:  

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Internet Explorer

Ook kan de gebruiker zijn voorkeuren met betrekking tot de installatie van cookies aangeven via.

WIE HEEFT TOEGANG TOT DE INFORMATIE DIE VIA COOKIES WORDT VERZAMELD?

Met betrekking tot de door EssilorLuxottica geïnstalleerde cookies heeft alleen het verantwoordelijke personeel van EssilorLuxottica, dat vooraf is opgeleid en geïnstrueerd om dergelijke taken uit te voeren, toegang tot de informatie die via cookies wordt verzameld. Met betrekking tot cookies van derden wordt informatie verzameld en gebruikt door EssilorLuxottica en door externe partijen die via een contractuele relatie met EssilorLuxottica verbonden zijn. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over onze samenwerking met derde partijen kunt u onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de Website.

WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OVER DE GRENS OVERGEDRAGEN?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, toegankelijk gemaakt worden of opgeslagen worden buiten het land waar u woont. 

Als gevolg van het bovenstaande kunnen uw Persoonsgegevens worden geraadpleegd en/of overgedragen naar landen die geen gelijkwaardige gegevensbeschermingswetten hebben als de wetten die vereist zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

In dergelijke gevallen zorgt EssilorLuxottica ervoor dat er te allen tijde passende waarborgen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In dit opzicht, wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt door een andere EssilorLuxottica-entiteit, zijn de waarborgen gebaseerd op de toezeggingen die zijn gedaan op basis van (ii) een speciale overdrachtsovereenkomst die bindend is voor de EssilorLuxottica-entiteit die betrokken is bij de verwerking en (ii) een reeks gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn via het gegevensbeschermingsbeleid van de EssilorLuxottica Group.  

Wanneer uw gegevens worden verwerkt door entiteiten van EssilorLuxottica of derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgt EssilorLuxottica ervoor dat specifieke contractuele bescherming wordt geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat aan deze vereiste wordt voldaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals beschreven in de artikelen 44 en volgende van de AVG.

UW RECHTEN

Wanneer de op onze Website geplaatste cookies uw persoonsgegevens verzamelen, heeft u het recht deze in te zien, te corrigeren, er bezwaar tegen te maken, te verwijderen en te beperken. Voor meer informatie over de inhoud van deze rechten en de beperkingen die hieraan kunnen worden gesteld, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring die beschikbaar is op de Website. U kunt ook op elk moment uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming intrekken door hier te klikken.

EssilorLuxottica heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als u uw rechten wilt uitoefenen (art. 15-22 AVG) of als u vragen heeft over deze Cookieverklaring, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@luxottica.com of privacy@essilorluxottica.com

Als u bovendien niet tevreden bent met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en/of met ons antwoord op een verzoek om uw rechten uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

HOE KUNT U WIJZIGINGEN IN DEZE COOKIEVERKLARING BIJHOUDEN?

Om juridische en/of organisatorische redenen kan deze Cookieverklaring wijzigingen ondergaan. We raden u daarom aan om deze Cookieverklaring regelmatig te controleren en naar de nieuwste versie ervan te verwijzen. We zullen de datum waarop deze voor het laatst is bijgewerkt bovenaan deze Cookieverklaring plaatsen.

Winkelwagen (0)

Ontsluit 20% korting alleen voor leden

Meld je nu aan voor exclusieve toegang tot deze tijdelijke aanbieding. Voorwaarden zijn van toepassing.

SGH_DESKTOP_NEWSLETTER_OVERLAY_LIVE_PHASE

Onze grootste voordelen

EXCLUSIEVE DIENSTEN 50% VERVANGING EXCLUSIEVE DIENSTEN 50% VERVANGING
SEIZOENSAANBIEDINGEN ALLEEN VOOR LEDEN SEIZOENSAANBIEDINGEN ALLEEN VOOR LEDEN
PRODUCTEN EN ERVARINGEN VOOR VROEGE TOEGANG PRODUCTEN EN ERVARINGEN VOOR VROEGE TOEGANG

Meld u aan voor productnieuws en exclusieve aanbiedingen van Sunglass Hut. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid. Door u te registreren bevestigt u dat u minimaal 16 jaar oud bent.

WebID #

Bezig met laden
Loader